Persbericht ‘Het geheugen van een huis’

Persbericht ‘Het geheugen van een huis’

07 februari 2023

Op vrijdag 17 maart presenteert uitgeverij Magonia, in samenwerking met boekhandel Van Rossum

‘Het geheugen van een huis’ van Fleur Bourgonje

 

 

Net als in eerder werk staan in  ‘Het geheugen van een huis’  de tijd en de vergankelijkheid centraal. In zeven in elkaar overlopende cycli beschrijft Fleur Bourgonje  een uit elkaar vallende werkelijkheid: de samenhang tussen woning en bewoner wordt gesloopt. Ontreddering en ontheemding zijn het gevolg. Dichtbij – het eigen huis – en ver weg, waar oorlogen hele steden in puin leggen en de bewoners dwingen tot een nomadenbestaan. Voor de verjaagden ver weg is een stationshal, een tent of boot de vervangende woning. Voor de dichter is dat de taal. De taal als blijvend (t)huis – en als tegenwicht tegen het geweld van geweer en moker.

 

 

 

 

 

Fleur Bourgonje  (1946) werd geboren in een familie van Achterveldse hoefsmeden. Eind jaren zestig trok ze de wereld in. Na een verblijf in Parijs woonde ze lange tijd in Zuid-Amerika, vanwaaruit ze reportages schreef voor onder andere De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland , NRC-Handelsblad  en Spaanstalige bladen. Terug in Nederland publiceerde ze met grote regelmaat gedichten, romans en verhalen. Fleur Bourgonje ontving de Betje Wolffprijs voor haar gehele oeuvre.

 

 

 

 

 

Het geheugen van een huis / 13×21 / 64 pagina’s / ISBN 9789492241559 / NUR 306 / € 18,95

Omslag en vormgeving binnenwerk: Esther van Gameren

Voor meer informatie of interviewaanvragen: l.jansen@orange.fr // 0653105031

 

Uitgeverij Magonia

Een uitgeverij voor boeken van kwaliteit

Onlangs verschenen: ‘Het onmogelijke manuscript’ van Govert Derix, ‘Vrij van erfbelasting’ van Fred Penninga, ‘Een eeuwigdurend voorbij zijn’, van Sven Cohen Stuart en ‘De langstlevende’, van Truus Rozemond.

Publicatieoverzicht

Mijn aanbod

Ik bied hulp voor elke schrijver van elk niveau

De cursussen

Twee locaties: de binnenstad van Utrecht en het landgoed La Roumayère