Een professionele reactie

Schrijven is een solitaire bezigheid.  Een auteur kiest vaak een aantal meelezers, die reageren op de teksten die hij stuurt. Meestal zijn dat bekenden, soms vanuit de werkkring, vaker vanuit de vrienden- en familiekring. De opmerkingen van de meelezers kunnen heel zinvol zijn, maar ze worden vaak gekenmerkt door een grote welwillendheid. Op een gegeven moment heb je behoefte aan een professionele reactie. Die kan ik je geven. Ik weet vanuit de talloze redactievergaderingen die ik heb geleid waar een redacteur op let en hoe iets op een lezer overkomt.

Wat houdt het beoordelen van een manuscript in?

• Ik lees de complete tekst tweemaal grondig door
• Je krijgt van mij een schriftelijke analyse, waarin ik mijn professionele mening geef
• Ik doe voorstellen voor aanpassingen aan de tekst
• Desgewenst geef ik in een persoonlijk gesprek een toelichting op mijn bevindingen
Het werk zal altijd beoordeeld worden op grond van vijf criteria: stijl, inhoud, literaire kwaliteit, vertelperspectief en overtuigingskracht. Afhankelijk van de aard van de tekst kunnen daar andere criteria aan worden toegevoegd.

Hoe wordt er gewerkt?

Je neemt contact met mij op, via het formulier onder de button ‘Contact’ op de homepage. Je kunt me ook rechtstreeks benaderen, via de gegevens die je op diezelfde pagina vindt. Na overleg laat ik weten of ik iets voor je kan betekenen. Soms is het beter een compleet manuscript ter beoordeling te sturen, in andere gevallen kan er ook voor gekozen worden een deel van een manuscript voor te leggen.

Welke kosten zijn hieraan verbonden?

Omdat ieder manuscript anders is, kan hier niet een vaste prijs voor worden afgesproken. Vooraf geef ik een inschatting van de tijd die ik aan de tekst denk te zullen besteden. Er geldt een uurtarief van 65 euro, exclusief BTW.