Els van Stalborch

Els van Stalborch

Els van Stalborch studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en filosofie in Nijmegen. Voordat zij zich volledig aan het schrijven wijdde, was ze verbonden aan verschillende musea in Nederland. Van Stalborch publiceerde negen bundels. Daarnaast is zij veelvuldig gebloemleesd. Tijd vergist zich is haar eerste bundel bij uitgeverij Magonia. Als alles anders verscheen in de gedichtenweek 2020.

Bezoek de website van de auteur HIER.

 

 

 

 

 

Herkenbaar en bemoedigend, niet alleen voor de zieke, maar ook voor zijn omgeving, familie en vrienden.

Als je de diagnose kanker krijgt, verandert je wereld. Zekerheden vallen weg en er komen heel veel vragen. Als alles anders bestaat uit negenentwintig gedichten met dit thema. De dichter heeft op onnavolgbare wijze niet alleen oog voor de grote, maar juist ook voor de kleine veranderingen in het leven na een moeilijk te accepteren diagnose.

Moeilijke en mooie momenten, zwaarte en lichtheid, stilte en de lach van een kind, ergens op de gang.

 

 

 

 

 

27.6.2015 Keuze maken

Tijd vergist zich bestaat uit de delen Een oorspronkelijke dag, Hinkelende woorden, Gezichten op een kier en Als alles anders. Hoewel deze  delen elk een eigen toon hebben, maakt de dichter er door haar eigenzinnig taalgebruik en beeldend vermogen toch een geheel van. Kenmerkend voor deze poëzie is enerzijds de tedere aandacht voor de kleine dingen van elke dag, terwijl anderzijds de grote, existentiële thema’s niet geschuwd worden. Van Stalborch weet met haar poëzie het wezen van de ogenschijnlijk onaantastbare werkelijkheid te raken zonder hem op welke manier dan ook schade toe te brengen.