Truus Rozemond is psycholoog, gespecialiseerd in leerprocessen. Ze werkte aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Ze publiceerde regelmatig over haar vakgebied. Haar romandebuut  Een verwaarloosd huis werd in 2015 gepubliceerd bij uitgeverij Xanten te Utrecht. In 2016 verschenen er gedichten van haar hand in de dichtbundel Zwanenvergadering bij uitgeverij Anderszins.

Tussenruimte en De vorm van Ierland zijn bij Magonia gepubliceerd. In oktober 2021 verschijnt Weg uit de armoede, Truida’s reis.

 

Foto: Godfried van Utrecht

 

 

DE ROMANS:

 

Drie nabestaanden – een vriend, de eerste en de laatste echtgenote – kijken terug op hun leven met de op zesenzestigjarige leeftijd overleden Leon. Onderling verschillen zij sterk van elkaar en ze hebben ieder op een andere manier Leon meegemaakt. Ze kenden hem bovendien elk in een andere fase van zijn ontwikkeling.

Kun je als lezer iemand werkelijk leren kennen door de ogen van een ander, of krijg je juist inzicht in de denkbeelden van die ander? Hoe heeft de tijdgeest ieders ervaringen beïnvloed? Is Leon vooral een product van zijn tijd? En hoe zit dat met degenen die hem hebben liefgehad?

 

 

 

 

De ontheemding van een arbeidersgezin in het begin van de 20ste eeuw

Trui Groothuis en Cents Haak vinden elkaar in hun gebrek aan perspectief op het Groninger Hogeland. Zij trouwen, gelokt door het vooruitzicht van een woning en goed betaald werk in de Limburgse mijnstreek. Zij realiseren zich niet welke uitdagingen hen te wachten staan in een cultuur die hen vreemd is en in een uiterst onveilige arbeidssituatie.

Terwijl Cents zijn weg onder de grond zoekt, kan Truida boven de grond niet aarden. Hun kinderen groeien op tussen twee culturen en gaan daar alle vier verschillend mee om. De roman vertelt het verhaal van de ontheemding van zowel Trui als Cents. Een vergelijking met de geschiedenis van arbeidsmigranten die halverwege de vorige eeuw naar Nederland kwamen, dringt zich op.

Deze titel is ook verkrijgbaar als e-book.

 

 

 

Hoe kan iemand in korte tijd twee ver van elkaar afstaande seksuele avonturen aangaan?

Die vraag rijst tijdens het lezen van ‘De vorm van Ierland’ en wekt nieuwsgierigheid naar Anna, de hoofdpersoon in deze roman. Rozemond schetst een karakter in ontwikkeling, en brengt de drijfveren voor Anna’s keuzes geleidelijk aan het licht. We maken kennis met een geschiedenis waarin wantrouwen de beste strategie was om het leven tegemoet te treden maar het verlangen naar verbinding niet gedoofd is. Het overlijden van een vriendin vormt een keerpunt in Anna’s zoektocht naar een eigen identiteit.

Tineke van Roozendaal schreef een recensie onder de titel ‘Schaamteloos mooi’. Lees deze recensie HIER

 

 

 

 

Tussenruimte

Eerder verscheen bij uitgeverij Magonia de titel ‘Tussenruimte’ // Ondanks verschillen in ritme elkaar toch weten te vinden.

Egbert en Annelies leven toe naar de geboorte van hun eerste kind. Hun relatie komt onder druk te staan als hun eersteling niet levensvatbaar blijkt te zijn. Annelies is ten prooi aan diepe rouw, Egbert zoekt houvast in structuur en regelmaat, wil zo snel mogelijk weer aan het werk. Jaren later, tijdens een vakantie op Lanzarote op uitnodiging van de ouders van Egbert, komen opgekropte emoties omhoog.

Net als haar zoon, verkeert ook de moeder van wie Egbert geleerd heeft zijn gevoelens te beteugelen, in een bestaanscrisis. De roman Tussenruimte laat zien wat dit voor hen beiden, maar ook voor hun partners betekent.