Foto @Petra van Vliet

Fleur Bourgonje  (1946) werd geboren in een familie van Achterveldse hoefsmeden. Eind jaren zestig trok ze de wereld in. Na een verblijf in Parijs woonde ze lange tijd in Zuid-Amerika, vanwaaruit ze reportages schreef voor onder andere De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland , NRC-Handelsblad  en Spaanstalige bladen. Terug in Nederland publiceerde ze met grote regelmaat gedichten, romans en verhalen. Fleur Bourgonje ontving de Betje Wolffprijs voor haar gehele oeuvre. Haar meest recente bundel ‘Het geheugen van een huis’ verscheen in maart 2023 bij Magonia.

Voor meer informatie over Fleur bezoekt u haar website.

 

 

 

 

 

 

Net als in eerder werk staan in  ‘Het geheugen van een huis’  de tijd en de vergankelijkheid centraal. In zeven in elkaar overlopende cycli beschrijft Fleur Bourgonje  een uit elkaar vallende werkelijkheid: de samenhang tussen woning en bewoner wordt gesloopt. Ontreddering en ontheemding zijn het gevolg. Dichtbij – het eigen huis – en ver weg, waar oorlogen hele steden in puin leggen en de bewoners dwingen tot een nomadenbestaan. Voor de verjaagden ver weg is een stationshal, tenten of boot de vervangende woning. Voor de dichter is dat de taal. De taal als blijvend huis – en als tegenwicht tegen het geweld van geweer en moker.